Kommittéer

FC Phoenix IF har sex kommittéer vars ledamöter tillsätts av föreningsstyrelsen. Genom kommittéerna engageras kompetens i föreningsarbetet och det praktiska genomförandet läggs på personer som är direkt aktiva inom aktuellt område. Styrelsearbetet kan på så sätt ägnas åt att fatta strategiska beslut samt att styra och följa upp verksamheten. Det är dock alltid styrelsen som är ytterst ansvarig för verksamheten och de beslut som fattas.

Juridiska kommittén
Hanterar alla disciplinärenden, avstängningar, inslussning av tidigare avstängda etc. Kan även jobba med normer, regler och annat. Ge råd och bedöma juridiska snåriga situationer.
– Per Liljekvist (thaiboxning), styrelserepresentant
– Nadia Deland Blomberg (thaiboxning)
– Arash Javanbakht (BJJ), jurist
– Emil Larsson (thaiboxning), advokat
– Michael Neikter Nilsson (BJJ), jurist

Medicinska kommittén
Hanterar att ta fram råd och riktlinjer för rutiner för tex hjärnskakning, matchbantning, hudsjukdomar, smitta etc.
– Lena Olsson (thaiboxning), styrelserepresentant
– Sofia Göthe (thaiboxning), leg läkare
– Mikael Limpanich Tjernström (MMA), leg läkare
– Edvin Vestin (BJJ)
– Anna Pouraki (Krav Maga, thaiboxning)

Tävlingskommittén 
Hanterar att administrera föreningens tävlingsdeltagande.
– Lena Olsson (thaiboxning), styrelserepresentant
– Anna Johansson (kickboxning)
– Besam Yousef (MMA)

FC PHOENIX IF

© 2023 FC PHOENIX IF. All rights reserved.